News

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Nguyễn Thị Lê

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Nguyễn Thị Lê

Tên đề tài: Multiple shooting approach for finding approximately shortest constrained paths on polyhedral surfaces in 3d

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 02/6/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Giới thiệu luận án); TS. Nguyễn Đức Mạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Phan Thành An (Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Ủy viên HĐ); TS. Hoàng Nam Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Đại học Duy Tân, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications