News

Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2023

Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành thông báo số 578/TB-HVKHCN ngày 28/12/2023 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023. 

Tổng số: 350 chỉ tiêu (ngành Toán học: 70 chỉ tiêu)

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/3/2023

Thời gian thi dự kiến: Ngày 22-23/4/2023 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét hồ sơ

Hình thức tuyển sinh: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế)

Nội dung chi tiết xem tại đây

Đề cương tham khảo, Môn Đại sốMôn Giải tích

LAST_UPDATED2

Danh sách trúng tuyển viên chức (Đợt xét tuyển viên chức Viện Toán học năm 2022)

Danh sách trúng tuyển viên chức
(Đợt xét tuyển viên chức Viện Toán học năm 2022)

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Phân công về
phòng chuyên môn
Ghi chú
1 Đỗ Duy Hiếu 6/9/1987 Tiến sĩ Phòng Cơ sở Toán học
của Tin học
2 Đào Văn Thịnh 18/12/1989 Tiến sĩ Phòng Lý thuyết số
3 Nguyễn Năng Thiều 3/12/1991 Tiến sĩ Phòng Giải tích số và
Tính toán khoa học

LAST_UPDATED2

Danh sách ứng viên được ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Phân công về
phòng chuyên môn
Ghi chú
1 Hà Đức Thái 8/2/1990 Thạc sĩ Phòng Phương trình vi phân

 

 

LAST_UPDATED2

Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2)

Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2)

Thời gian: Ngày 20/12/2022

Địa điểm: Phòng 201A5, Viện Toán học – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Điểm trung bình Ghi chú
1 Đỗ Duy Hiếu 6/9/1987 Tiến sĩ 83,9
2 Đào Văn Thịnh 18/12/1989 Tiến sĩ 87,0
3 Nguyễn Năng Thiều 3/12/1991 Tiến sĩ 85,4
4 Vũ Thị Dương 28/8/1995 Thạc sĩ Bỏ phỏng vấn
5 Hà Đức Thái 8/2/1990 Thạc sĩ  72,1

LAST_UPDATED2

THÔNG BÁO Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đợt 2 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế, Viện Toán học đã thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đợt 2 năm 2022.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, Viện đã nhận được 02 hồ sơ:

  1. TS. Trần Giang Nam
  2. TS. Đỗ Hoàng Sơn.

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đợt 2 năm 2022 của Viện Toán học đã họp xem xét, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

Ngành/Chuyên ngành

Kết quả bỏ phiếu (Số phiếu đồng ý/số thành viên Hội đồng)

1

Trần Giang Nam

13/09/1982

Toán học

Toán học/Đại số và Lý thuyết số

7/7

2

Đỗ Hoàng Sơn

05/09/1988

Toán học

Toán học/Giải tích

7/7

 

 

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications