News

Kế hoạch tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

Dự kiến đợt tuyển viên chức này thực hiện theo hình thức xét tuyển. Số lượng viên chức cần tuyển: 05 người, trong đó: 04 nghiên cứu viên và 01 chuyên viên.

Thời gian tổ chức tuyển dụng: khoảng từ tháng 9-10/2018.

Điều kiện và hồ sơ dự tuyển: theo quy định trong Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Quy chế tuyển viên chức của Viện Toán học.

Sau khi kế hoạch tuyển viên chức đợt 3 năm 2018 được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt. Thông tin Tuyển viên chức sẽ được thông báo rộng dãi trên Báo Hà Nội mới, trang web của Viện www.math.ac.vn và trên bảng tin tại Viện.

Liên hệ với Phòng quản lý tổng hợp để được giải đáp: ĐT: 024- 38.363 113,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Viện Toán học Thông báo tuyển sinh  đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018. Nội dung chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Viện Toán học thông báo chương trình đào tạo Thạc Sỹ phối hợp với Học Viện Khoa học và Công nghệ

Viện Toán học kết hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018. Nội dung chi tiết xem tại đây

Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi tuyển: Xem tại đây

Đề cương thì tuyển cao học môn Đại số và Giải tích: Xem tại đây

LAST_UPDATED2

Newsletter of the Vietnamese Mathematical Society, No 2. Vol. 22 - 2018 (in Vietnamese)

Newsletter of the Vietnamese Mathematical Society, No 2. Vol. 22 - 2018 (in Vietnamese)

LAST_UPDATED2

Announcement of the 2018 Targeted Grants to Institutes awardees (Simons Foundation)

For more detail, see here

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications