News

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.
 
Thông tin chi tiết xem tại đây
LAST_UPDATED2

IMU Breakout Graduate Fellowship

Sau quá trình tuyển lựa các ứng viên, IMU Breakout Graduate Fellowship đã quyết định trao học bổng tiến sĩ Toán học toàn phần cho ba sinh viên đến từ các nước đang phát triển.
Nhờ đóng góp rất lớn của những người  đã đạt giải thưởng Breakthrough trong Toán học:  Ian Agol, Simon Donaldson, Maxim Kontsevich, Jacob Lurie, Terence Tao và Richard Taylor, IMU (Liên đoàn Toán học Thế giới) với sự hỗ trợ của FIMU (những người bạn của IMU ) và TWAS (The Academy World of Sciences) đã triển khai từ tháng tư một chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đại học ở các nước đang phát triển, làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Toán học.

Danh sách những người đạt giải thưởng

 1. Đỗ Thái Dương nghiên cứu sinh Việt Nam tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được đề cử bởi Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh có kế hoạch nghiên cứu về Giải tích phức và Hình học.
 2. María Alejandra Ramírez Luna nghiên cứu sinh Colombia tại Universidad del Valle, Colombia được đề cử bởi Giáo sư Gonzalo Garcia Camacho tại Universidad del Valle, Colombia. Cô lên kế hoạch nghiên cứu về Hình học vi phân.
 3. Abebe Regassa Tufa  nghiên cứu sinh Ethiopia tại Đại học Botswana được đề cử bởi Giáo sư Habtu Zegeye Đại học Quốc tế Khoa học và Công nghệ  Botswana. Anh đang nghiên cứu sự tồn tại và xấp xỉ nghiệm của phương trình ánh xạ phi tuyến, biến phân bất bình đẳng, bài toán ánh xạ đơn điệu và phương trình tích phân kiểu Hammerstein trong không gian metric.

Nguồn: http://www.mathunion.org

LAST_UPDATED2

PhD positions - Programme INPhINIT "LaCaixa"

La Caixa foundation has published the call for 57 PhD fellowships in the framework of the program "INPhINIT". The application period is from November 7th until February 2nd, 2017. 

 

INPhINIT targets the most motivated PhD candidates by addressing the research areas in which Spain excels: Bio and Health Sciences, Technology, Physics, Engineering and Mathematics.  INPhINIT recruits per call 57 Early-Stage Researchers of any nationality, who enjoy a 3-year employment contract.

 

BCAM – Basque Center for Applied Mathematics http://www.bcamath.org, is a "Severo Ochoa" Centre and Host Institution in INPhINIT call, whose mission is to develop high quality interdisciplinary research in the frontiers of Applied Mathematics. Our profiles offered are:

 

 • COMPUTATIONAL MATHEMATICS (CM)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics - Simulation of Wave Propagation
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics –CFD Computational Technology 
 • MATHEMATICAL MODELLING WITH MULTIDISCIPLINARY APPLICATIONS (M3A)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics – Modelling and Simulation in Life and Materials Sciences
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics - Mathematical Modelling in Bioscience
 • MATHEMATICAL PHYSICS (MP)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics - Quantum Mechanics
  • Ph.D. Fellowship in Mathematics - Singularity Theory and Algebraic Geometry
 • ANALYSIS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (APDE)
  • Ph.D. Fellowship in Mathematics – Harmonic Analysis (inverse problems)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics – Applied Analysis
 • DATA SCIENCE (DS)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics – Applied Statistics (1)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics – Applied Statistics (2)
  • Ph.D. Fellowship in Applied Mathematics - Machine Learning

 

 The conditions are the following:

 

 • 3-years contract 
 • Incorporation date: September /October 2017. January 2018 under extraordinary circumstances. 
 • 104.400 euros (34.800 euros per year) including salary, employee social security contribution, income taxes and all compulsory employers’ contributions, this is equivalent to a gross salary approx 26.000 euro - 28.000 euro per year.
 • 10.692 euros (3.564 euros per year) for research costs such as conferences and workshops attendance, short-stays, consumables and intellectual property costs, among others. 
 • PhD Award of 7.500 euros will be granted to researchers that submit their thesis within 6 months after the end of the fellowship. 
 • Complementary training programme: 
  • Technology Transfer and Entrepreneurship workshops by Oxford University Innovation. 
  • Professional and Career Development sessions by Vitae. 
 • High-quality academic and industrial secondments. 
 • Participation in outreach and social events of la Caixa Foundation

 

 Eligibility requirements:

 

 • At the time of recruitment (start date of the contract with the Research Centre), candidates must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and not yet have been awarded a doctoral degree. 
 • At the time of recruitment, candidates must comply with one of the following options: 
  • To have completed the studies that lead to an official Spanish (or from another country of the European Higher Education Area) university degree awarding 300 ECTS credits, of which at least 60 ECTS credits must correspond to master level. 
  • To have completed a degree in a non-Spanish university not adapted to the European Higher Education Area that gives access to doctoral studies. The verification of an equivalent level of studies to the ones mentioned above will be made by the university when the admission procedure starts. 
 • Mobility Rule: Candidates must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Spain for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date. Short stays such as holidays will not be taken into account. 
 • Demonstrable level of English (B2 or higher). 

 

 For further information, please visit the following links:

 

Source: http://www.bcamath.org/en/

LAST_UPDATED2

Announcement on funding for basic researches in natural sciences in 2017

(in Vietnamese)

 

Source: http://www.nafosted.gov.vn/en/

LAST_UPDATED2

Thông báo Lễ tổng kết năm học 2015-2016 và Liên hoan kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Viện Toán học tổ chức Lễ tổng kết năm học 2015-2016 và Liên hoan kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, với các nội dung sau:

 • Tổng kết công tác đào tạo năm 2015-2016;
 • Phát bằng Tiến sĩ cho 2 tân tiến sĩ;
 • Phát bằng Thạc sĩ cho 33 tân thạc sĩ (học viên cao học Khoá 21, 2013-2015)- chương trình phối hợp đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Phát phần thưởng cho nghiên cứu sinh đạt thành tích tốt;
 • Gặp gỡ, chúc mừng, liên hoan nhân ngày 20-11.

Thời gian: 9h00, thứ năm, ngày 17/11/2016.
Địa điểm: Hội trường 301 Viện Toán học.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications