News

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

In June 10-13, 2019, the Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting will be organized under the patronage of the American Mathematical Society and the Vietnam Mathematical Society in the city of Quy Nhon, Vietnam.

For more detail, please see http://vnus2019.viasm.edu.vn/

LAST_UPDATED2

Thông báo Tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

Được sự phê duyệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Toán học tổ chức tuyển viên chức đợt 3 năm 2018.
Thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức như sau

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 05 viên chức

trong đó

  • 04 nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03
  • 01 chuyên viên, mã số 01.003 làm thư ký tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (ACTA)

2. Hình thức: Xét tuyển

Kế hoạch xét tuyển

  • Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 28/9/2018
  • Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 10/2018
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 024 37563474 (số máy lẻ 206) hoặc 0243836 3113   

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Chức danh chuyên viên)

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức  (Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên)

Mẫu lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

TS Đoàn Trung Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học

Ngày 02/8/2018 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết Quyết định số 1432/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm có thời hạn TS. Đoàn Trung Cường giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học.

LAST_UPDATED2

Kế hoạch tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

Dự kiến đợt tuyển viên chức này thực hiện theo hình thức xét tuyển. Số lượng viên chức cần tuyển: 05 người, trong đó: 04 nghiên cứu viên và 01 chuyên viên.

Thời gian tổ chức tuyển dụng: khoảng từ tháng 9-10/2018.

Điều kiện và hồ sơ dự tuyển: theo quy định trong Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Quy chế tuyển viên chức của Viện Toán học.

Sau khi kế hoạch tuyển viên chức đợt 3 năm 2018 được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt. Thông tin Tuyển viên chức sẽ được thông báo rộng dãi trên Báo Hà Nội mới, trang web của Viện www.math.ac.vn và trên bảng tin tại Viện.

Liên hệ với Phòng quản lý tổng hợp để được giải đáp: ĐT: 024- 38.363 113,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Viện Toán học Thông báo tuyển sinh  đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018. Nội dung chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications