News

Viện Toán học thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu sinh đợt II năm 2020

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ dự bị nghiên cứu đợt II năm 2020 ở 7 chuyên ngành đào tạo: Đại số và Lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học.

Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2020

 

Viện Toán học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiên sĩ đợt II năm 2020 ở 7 chuyên ngành đào tạo: Đại số và Lý thuyết số, Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Phương trình vi phân và tích phân, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho tin học.

 

Nghiên cứu sinh xuất sắc của đợt xét tuyển có cơ hội tham gia và thực hiện các đề tài nghiên cứu được tài trợ bởi Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học, Viện Toán học với kinh phí lên đến 200 triệu/1 năm.

Thông báo cụ thể, xin mời xem tại đây.

LAST_UPDATED2

Kế hoạch tuyển dụng Nghiên cứu viên năm 2020

Viện Toán học chuẩn bị tuyển viên chức năm 2020. Kế hoạch dự kiến như sau:

  • Số lượng tuyển: 3 viên chức nghiên cứu;
  • Hình thức: Xét tuyển;
  • Thời gian: Tháng 10 năm 2020 (Tiếp nhận hồ sơ ứng viên trong tháng 9 năm 2020)
  • Địa điểm: Trụ sở Viện Toán học- Nhà A5, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Phạm Ngọc Điền ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

LAST_UPDATED2

Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học, đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020

  • TS. Nguyễn Tất Thắng
LAST_UPDATED2

Lịch họp của Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học, họp ngày 9/7/2020. Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5 Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications