News

Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

THÔNG BÁO
Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế, Viện Toán học thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 như sau:

1. Vị trí, số lượng và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư:

TT

Chức danh

Chuyên ngành

Số lượng

Điều kiện

1

Giáo sư

Toán học

02

1. Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện tại Điều 25, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:

- Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023;

- Ứng viên đã được cở sở đào tạo ở nước ngoài (cơ sở được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật nước sở tại cho phép hoạt động) bổ nhiệm chức danh giáo sư.

2. Ứng viên có nguyện vọng và có hồ sơ đăng ký bổ nhiệm giáo sư tại Viện.

2

Phó Giáo sư

Toán học

01

1. Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện tại Điều 25, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:

- Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023;

- Ứng viên đã được cở sở đào tạo ở nước ngoài (cơ sở được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật nước sở tại cho phép hoạt động) bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

2. Ứng viên có nguyện vọng và có hồ sơ đăng ký bổ nhiệm phó giáo sư tại Viện.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

 1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên (Mẫu số 15, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018);
 2. Lý lịch khoa học cập nhật đến năm 2023;
 3. Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
 4. Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

(Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật).

3. Thời gian và địa điểm nộp:

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp tại: Phòng Quản lý tổng hợp (P.206, Nhà A5, Viện Toán học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: 024 37563474, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

LAST_UPDATED2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Phạm Thị Hương

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Phạm Thị Hương

Tên đề tài: Ổn định và điều khiển một số lớp hệ phương trình suy biến có trễ 

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 24/11/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Hải Yến (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách khoa Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Trần Đình Kế (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Hà Phi (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

LAST_UPDATED2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thị Hiền

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Trương Thị Hiền

Tên đề tài: Lũy thừa hình thức của các iđêan đơn thức

Ngành: Đại số và Lí thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 10/11/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Trần Nguyên An (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Phản biện); TS. Lê Đình Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện; PGS.TS. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng (Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

 

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học Tâp 27 số 2 (2023)

Thông tin Toán học Tâp 27 số 2 (2023)

LAST_UPDATED2

Tuyển viên chức năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023.

 1. Số lượng viên chức cần tuyển: 02 viên chức.
 2. Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03.
 3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 4. Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ: đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đối với chức danh nghiên cứu viên (xem chi tiết trong thông báo kèm theo).
 5. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ kể từ ngày 12/10/2023.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp - Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Số điện thoại: 024 37563474 – 5206 hoặc 024 38363113;
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và hồ sơ dự xét tuyển xem chi tiết tại file thông báo dưới đây.

File văn bản kèm theo:

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications