HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2021

Xêmina Hình học và Tô-pô
First stability eigenvalue of singular hypersurfaces with constant mean curvature in spheres
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Trường Đại học khoa học tự nhiên-ĐHQGHN)

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Dynamics of Control’’
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Structure of higher genus Gromov-Witten invariants of the quintic threefolds
Speaker: Shuai Guo (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Comparison principle for stability problem of solutions to nonlinear integro-differential systems
Người báo cáo: TS Lê Trung Hiếu, Đại học Đồng Tháp

Xêmina Hình học và Tô-pô
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Người trình bày: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Basque Center for Applied Mathematics, Spain)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Computing limits of real bivariate rational functions
Speaker: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Combinatorial aspects of Schubert calculus (phần 1)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
D-modules and D-crystals
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
D-modles, motivic integral and hypersurface singularities
Speaker: Lei Wu (KU Leuven, Belgium)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Projective varieties with strictly nef anticanonical divisor
Speaker: Wenhao Ou (AMSS, CAS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới