HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 9 2022 - 02 Tháng 10 2022

Hội nghị, hội thảo
Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Discrete choice models and applications in decision-making
Người báo cáo: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Higher Siegel-Weil formula for the pair (GO(2), GSp(4)) and Modularity conjecture
Speaker: Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On cylindrical smooth rational Verra fourfolds.
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Percolation on graphs with polynomial growth
Speaker: Sébastien Martineau, Sorbonne Université (Jussieu, Paris 6)

Xêmina Hình học đại số
p-divisible groups and Rapoport-Zink spaces (II)
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Hiếu (University of Münster)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics)

26 Tháng 9 2022 - 02 Tháng 10 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới