HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 9 2022
Thứ tư 28 Tháng 9 2022
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Discrete choice models and applications in decision-making
Người báo cáo: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Higher Siegel-Weil formula for the pair (GO(2), GSp(4)) and Modularity conjecture
Speaker: Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới