HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 29 Tháng 9 2022
Thứ năm 29 Tháng 9 2022
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
On cylindrical smooth rational Verra fourfolds.
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường (Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Percolation on graphs with polynomial growth
Speaker: Sébastien Martineau, Sorbonne Université (Jussieu, Paris 6)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
p-divisible groups and Rapoport-Zink spaces (II)
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Hiếu (University of Münster)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới