HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

03 Tháng 1 2022 - 09 Tháng 1 2022

Xêmina Hình học giải tích
Pieri rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Trần Hà Sơn

Xêmina Hình học giải tích
Murnaghan-Nakayama rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Đỗ Lê Hải Thụy (THPT chuyên Bảo Lộc)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Newton polytopes and some symmetric polynomials
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Giao (Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic and topological multiple zeta functions and Euler-type reflexion formulas
Speaker: Lê Quý Thường (VNU University of Science in Hanoi)

03 Tháng 1 2022 - 09 Tháng 1 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới