HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

15 Tháng 11 2021 - 21 Tháng 11 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Xêmina Phương trình vi phân
On the classification of positive classical solutions to elliptic equations of the Lane-Emden type.
Người báo cáo: TS. Lê Phương (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The Koszul property and free resolutions over g-stretched local rings
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison for Affines
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth complex projective rational varieties with infinitely many real forms
Speaker: Keiji Oguiso (University of Tokyo)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Equivariant tilting modules, Pfaffian varieties and noncommutative matrix factorizations
Speaker: Yuki Hirano (Kyoto University)

15 Tháng 11 2021 - 21 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới