HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 9 2021 - 26 Tháng 9 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Landau damping in the weakly collisional regime
Người báo cáo: Giáo sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán-Đại học Penn State, Mỹ)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
A note on special cubic fourfolds of small discriminants
Speaker: Hoang Le Truong (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Starter Balanced Tournament Designs: Construction and Applications
Người báo cáo: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic deformation theory for twisted presheaves, and rectangle shape operads
Speaker: Đinh Văn Hoàng (Đại Sư phạm Kỹ thuật, Hồ Chí Minh)

Xêmina Hình học đại số
Dieudonné modules and Dieudonné-Manin classification theorem
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Monodromic mixed Hodge modules and the irregular Hodge filtrations
Speaker: Takahiro Saito (Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan).

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Adjunction and inversion of adjunction
Speaker :Prof. Kenta Hashizume (University of Tokyo)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Birational geometry of sextic double solids with cA points
Speaker: Prof. Takuzo Okada (Saga University, Japan)

Hội nghị, hội thảo
Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

Hội nghị, hội thảo
Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

20 Tháng 9 2021 - 26 Tháng 9 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới