HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 23 Tháng 9 2021
Thứ năm 23 Tháng 9 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Monodromic mixed Hodge modules and the irregular Hodge filtrations
Speaker: Takahiro Saito (Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan).

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới