HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 22 Tháng 9 2021
Thứ tư 22 Tháng 9 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Starter Balanced Tournament Designs: Construction and Applications
Người báo cáo: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic deformation theory for twisted presheaves, and rectangle shape operads
Speaker: Đinh Văn Hoàng (Đại Sư phạm Kỹ thuật, Hồ Chí Minh)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Dieudonné modules and Dieudonné-Manin classification theorem
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới