HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

03 Tháng 5 2021 - 09 Tháng 5 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications II
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Xêmina Xác suất và thống kê
High-dimensional Kac-Rice formula and applications
Speaker: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

03 Tháng 5 2021 - 09 Tháng 5 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày