HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 4 2021 - 25 Tháng 4 2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite time H∞ control of nonlinear singular discrete time systems with time varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type (cont.)
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 19
Ba Vì, 22-24/4/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra II?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 19
Ba Vì, 22-24/4/2021

19 Tháng 4 2021 - 25 Tháng 4 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới