HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

29 Tháng 3 2021 - 04 Tháng 4 2021

Xêmina Xác suất và thống kê
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Air pollution models
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The Multiple Shooting Approach for the Convex Rope Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Pseudo-Frobenius numbers and defining ideals of numerical semigroup rings
Speaker: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích
Bài toán kiểu Henon trong xuyến
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (DHKHTNHN)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Ultraproduct cohomology and the decomposition theorem
Speaker: Weizhe Zheng (Morningside Center of Mathematics)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Grothendieck--Serre in the quasi--split unramified case
Speaker: Kestutis Cesnavicius (U. Paris Sud)

29 Tháng 3 2021 - 04 Tháng 4 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới