HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

29 Tháng 3 2021 - 04 Tháng 4 2021

Xêmina Xác suất và thống kê
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Air pollution models
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The Multiple Shooting Approach for the Convex Rope Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Pseudo-Frobenius numbers and defining ideals of numerical semigroup rings
Speaker: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích
Bài toán kiểu Henon trong xuyến
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (DHKHTNHN)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Ultraproduct cohomology and the decomposition theorem
Speaker: Weizhe Zheng (Morningside Center of Mathematics)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Grothendieck--Serre in the quasi--split unramified case
Speaker: Kestutis Cesnavicius (U. Paris Sud)

29 Tháng 3 2021 - 04 Tháng 4 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới