HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

15 Tháng 3 2021 - 21 Tháng 3 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Xêmina Hình học và Tô-pô
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
On the constrained small-time controllability of linear systems
Người báo cáo: Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions"
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Twisted derived equivalence for abelian surfaces
Speaker: Zhiyuan Li ( Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Universal Secant Bundles and Syzygies
Speaker: Michael Kemeny (University of Wisconsin-Madison)

15 Tháng 3 2021 - 21 Tháng 3 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày