HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 2 2021 - 07 Tháng 2 2021

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

01 Tháng 2 2021 - 07 Tháng 2 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới