HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

09 Tháng 11 2020 - 15 Tháng 11 2020

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the reduction numbers and the Castelnuovo-Mumford regularity of projective monomial curves
Speaker: Trần Thị Gia Lâm (ĐH Phú Yên)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học đại số
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

09 Tháng 11 2020 - 15 Tháng 11 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới