HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 5 2020 - 10 Tháng 5 2020

Xêmina Hình học tính toán
Orthogonal funnels
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Affine Minimax Variational Inequalities and Two-Person Matrix Games (cont.)
Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Projections of varieties and partial elimination ideals. II
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Reflection arrangements and freeness, p.II
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Symmetric subrank of tensors and its application
Báo cáo viên: Tạ Duy Hoàng (École Normale Supérieure de Lyon - Pháp)

Xêmina Hình học đại số
Formal Functions Theorem
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

04 Tháng 5 2020 - 10 Tháng 5 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới