HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 5 2020
Thứ tư 06 Tháng 5 2020
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Affine Minimax Variational Inequalities and Two-Person Matrix Games (cont.)
Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

10:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Projections of varieties and partial elimination ideals. II
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày