HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 5 2020
Thứ năm 07 Tháng 5 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Reflection arrangements and freeness, p.II
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Symmetric subrank of tensors and its application
Báo cáo viên: Tạ Duy Hoàng (École Normale Supérieure de Lyon - Pháp)

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Formal Functions Theorem
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày