HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 5 2020
Thứ năm 07 Tháng 5 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Reflection arrangements and freeness, p.II
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Symmetric subrank of tensors and its application
Báo cáo viên: Tạ Duy Hoàng (École Normale Supérieure de Lyon - Pháp)

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Formal Functions Theorem
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới