HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reflection arrangements and freeness, p.II
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 7/5/2020
Địa điểm: phòng 511, tầng 5 nhà A6
Abstract: We investigate the freeness of reflection arrangements, using exponents of the group G via Chevalley theorem.

Trở lại

Công bố khoa học mới