HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 8 2018
Thứ năm 02 Tháng 8 2018
17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Lý thuyết đồ thị và các bài toán ứng dụng trong Máy học
Báo cáo viên: TS. Lê Chí Ngọc

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới