HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 01 Tháng 8 2018
Thứ tư 01 Tháng 8 2018
17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Báo cáo viên: TS. Trần Văn Bằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới