HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

30 Tháng 10 2017 - 05 Tháng 11 2017

Xêmina Giải tích
General quasi-equilibrium problems of Blum - Oettli type and applications
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Hoa

Xêmina Phương trình vi phân
Kakeya sets in finite fields
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Betti numbers of the binomial edge ideals
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Xác suất và thống kê
Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Người báo cáo: Võ Thị Trúc Giang

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 2)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

30 Tháng 10 2017 - 05 Tháng 11 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới