HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Kakeya sets in finite fields
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 31/10/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We will present Dvir's proof of the Kakeya conjecture in finite fields.

Trở lại

Công bố khoa học mới