HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 01 Tháng 11 2017
Thứ tư 01 Tháng 11 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Betti numbers of the binomial edge ideals
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng (Viện Toán học)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Người báo cáo: Võ Thị Trúc Giang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới