HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 31 Tháng 10 2017
Thứ ba 31 Tháng 10 2017
09:00 
09:00 

Xêmina Giải tích
General quasi-equilibrium problems of Blum - Oettli type and applications
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Hoa

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Kakeya sets in finite fields
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới