HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

10 Tháng 7 2017 - 16 Tháng 7 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite commutative chain rings and their applications
Người báo cáo: Đinh Q. Hải (Kent State University)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Immersions and embeddings of small covers and quasitoric manifolds
Người báo cáo: Djordje Baralic (Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts)

10 Tháng 7 2017 - 16 Tháng 7 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới