HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 13 Tháng 7 2017
Thứ năm 13 Tháng 7 2017
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Immersions and embeddings of small covers and quasitoric manifolds
Người báo cáo: Djordje Baralic (Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày