HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 12 Tháng 7 2017
Thứ tư 12 Tháng 7 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite commutative chain rings and their applications
Người báo cáo: Đinh Q. Hải (Kent State University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới