HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

05 Tháng 1 2015 - 11 Tháng 1 2015

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to the Calderon's inverse problem (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina Hình học giải tích
Three basic facts on semi-algebraic sets
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một mô hình dữ liệu địa chất không gian, thời gian và phương pháp nội suy hình thái
Người báo cáo: Lê Hải Hà

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Xêmina Xác suất và thống kê
Sơ lược về giải tích ngẫu nhiên phân thứ
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Singular integrals in several variables over a local field
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

05 Tháng 1 2015 - 11 Tháng 1 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới