HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 06 Tháng 1 2015
Thứ ba 06 Tháng 1 2015
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to the Calderon's inverse problem (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Three basic facts on semi-algebraic sets
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới