HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Singular integrals in several variables over a local field
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

Thời gian: 9h30 Thứ 5, 8/1/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới