HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Sơ lược về giải tích ngẫu nhiên phân thứ
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Thời gian: 14h, thứ 4, 7/1/2015 

Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: Các quan điểm về tính toán ngẫu nhiên phân thứ. Phương pháp xấp xỉ martingale trong không gian L2. Việc xây dựng tích phân ngẫu nhiên phân thứ và phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ. Sơ đồ giải quyết các mô hình ngẫu nhiên phân thứ. Thí dụ với mô hình Black-Scholes.

Trở lại