HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 1 2015
Thứ tư 07 Tháng 1 2015
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một mô hình dữ liệu địa chất không gian, thời gian và phương pháp nội suy hình thái
Người báo cáo: Lê Hải Hà

13:00 

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Sơ lược về giải tích ngẫu nhiên phân thứ
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới