HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 1 2015
Thứ tư 07 Tháng 1 2015
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một mô hình dữ liệu địa chất không gian, thời gian và phương pháp nội suy hình thái
Người báo cáo: Lê Hải Hà

13:00 

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Sơ lược về giải tích ngẫu nhiên phân thứ
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới