WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 28 April 2021
Wednesday 28 April 2021
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Some New Results on Generalized Variational Inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

09:30 

Seminar on Algebra and Number Theory
Fekete polynomials, quadratic residues, and arithmetic
Speaker: Nguyễn Duy Tân (ĐHBK Hà Nội)

10:00 

Seminar on Analysis
On the Pohozaev identity and its applications
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

15:00 

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam
Người trình bày: TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học.

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications