HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 1 2021
Thứ năm 21 Tháng 1 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Regularity and depth of squarefree monomial ideals (phần 2)
Người trình bày: Trần Nam Trung ( Viện Toán học)

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Local functionals on the space of probabilities
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới