HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 1 2021
Thứ năm 21 Tháng 1 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Regularity and depth of squarefree monomial ideals (phần 2)
Người trình bày: Trần Nam Trung ( Viện Toán học)

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Local functionals on the space of probabilities
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày