HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 20 Tháng 1 2021
Thứ tư 20 Tháng 1 2021
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the expected number of zeros of random polynomials
Speaker: Phạm Việt Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày