HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 10 2019
Thứ tư 16 Tháng 10 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Brauer group of rings and varieties
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (IM-VAST)

09:30 

Xêmina Giải tích
The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

10:45 

Xemina nhóm Đa thế vị
Continuity properties of weighted log canonical thresholds
Báo cáo viên: Phạm Hoàng Hiệp

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày