HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 10 2019
Thứ tư 16 Tháng 10 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Brauer group of rings and varieties
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (IM-VAST)

09:30 

Xêmina Giải tích
The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

10:45 

Xemina nhóm Đa thế vị
Continuity properties of weighted log canonical thresholds
Báo cáo viên: Phạm Hoàng Hiệp

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới