HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Continuity properties of weighted log canonical thresholds
Báo cáo viên: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian: 10h45, Thứ tư, ngày 16/10/2019
Địa điểm: phòng 606 nhà A6
Tóm tắt: In this talk, we will present about a semicontinuity theorem for a class of weighted log canonical thresholds of plurisubharmonic functions. We also discuss some open questions

Trở lại

Công bố khoa học mới