HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 10 2019
Thứ năm 17 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of symmetric ideals and beyond
Báo cáo viên: Dinh Van Le (Uni. Osnabrueck)

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Curvature and Equisingularity of real functions
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceara, Brazil)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Implementing diferential privacy in machine learning
Báo cáo viên: Trần Bảo Trung

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Inductively free and recursively free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới