HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 24 Tháng 4 2019
Thứ tư 24 Tháng 4 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Báo cáo kết quả luận án (Buổi 2)
Báo cáo viên: Phạm Hồng Nam

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Toán học Việt Nam qua các con số thống kê
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày