HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Toán học Việt Nam qua các con số thống kê
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 24/4/2019
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới