HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 15h30, Thứ 4, ngày 24/4/2019

Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới