HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 19 Tháng 12 2018
Thứ tư 19 Tháng 12 2018
08:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới